Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de calculator geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Ondanks de zorg en aandacht die we aan de samenstelling van de website besteed hebben, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan de huisarts of specialist vervangen.

Beheerder van Vruchtbaarheidscalculator.nl (Jalo Media) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik van de calculator.

De tips die betrekking hebben op het krijgen van een jongen of een meisje via de calculator zijn gebaseerd op de Shettles methode. Een idee van Landrum B. Shettles en gepubliceerd in het boek 'how to choose the sex of your baby'. De tips worden gebruikt als aanvulling op de calculator.

Links naar andere websites vanaf Vruchtbaarheidscalculator, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.